Prisar

Vegen ventast opna årleg kring 1. mai. Vinterstenging er vèravhengig, men plar vera kring 1. november. Betaling ved bomstasjonen med kort på bomautomat.

Sesongkort

Sesongkort kr. 1000,- er å få kjøpt på Best bensinstasjon i Øvre Årdal frå 20. april. 
Kort som er kjøpt tidlegare: Kan nyttast vidare men må få oppdatert status ved å sende melding for betalingsinfo til frank@tindevegen.no eller til 90 84 31 89. Send med nr på kortet, fem første siffer (byrjar med 0) og namnet ditt.
Bank konto Tindevegen: 3730.07.34783