Værstasjon

Værstasjon på Tindevegen Bomstasjon

Webkamera Bomstasjon

Webkamera Bomstasjon

Vegen mot Årdal

Vegen mot Årdal

Lovardalen

Lovadalen

Lovardalsnosi

Mot sør

Austabotntind

Austabotntind

Vegen mot Turtagrø

Vegen mot Turtagrø